Wyłączniki różnicowoprądowe

Instalacje elektryczne wymagają stosowania odpowiednich zabezpieczeń, które chronią użytkowników przed awariami oraz porażeniami prądem. Właśnie w tym celu stosuje się wyłączniki różnicowoprądowe. Jeśli jesteś początkującym miłośnikiem elektryki, z pewnością będziesz musiał bliżej poznać te niewielkie akcesoria.

RCD – czym dokładnie jest?

RCD (z ang. residual current protective device), czyli wyłącznik różnicowoprądowy, zwany często potocznie różnicówką, to właśnie urządzenie, które chroni użytkowników przed śmiertelnym porażeniem prądem. Wyłącznik tego rodzaju stosowany jest zarówno w domach prywatnych, jak również w obiektach przemysłowych, biurowych czy też obiektach użytku publicznego. Warto przy tym pamiętać, że dla obiektów użytkowych oraz domów stosowane są RCD o różnych wartościach tolerancji (np. w domach instaluje się różnicówki o wartości 30 mA, a w przemyśle o wartości 500 mA).

Jak działa RCD?

Przez wyłącznik różnicowoprądowy przechodzą przewody fazowe i przewód zerowy. Jeśli w instalacji wszystko pracuje prawidłowo, wartość prądu w obwodzie i w kablu zerowym jest identyczna. Jeśli jednak następuje uszkodzenie układu elektrycznego, wartość prądu w obwodzie oraz w kablu zerowym jest inna. Może to być spowodowane na przykład tym, że część prądu z obwodu “ucieka” i magazynuje się w obudowie jednego z urządzeń włączonych do obwodu.

W przypadku zbyt dużej różnicy między obwodem a kablem zerowym, wyłącznik odczytuje tę informację jako sygnał o uszkodzeniu obwodu i potencjalnym zagrożeniu. Wówczas następuje automatyczne odcięcie prądu płynącego w obwodzie, co chroni urządzenia oraz użytkowników przed zwarciem i porażeniem.