Uniwersalne rozwiązanie dla Twojego biznesu – czym jest marketing mix? 

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to, czym jest marketing mix. Oprócz standardowego wykorzystania idei 4P do biznesowych rozwiązań, celem wygenerowania zysków – kombinacja czterech wariantów wspomaga kreowanie marki. 

Produkt firmy i promocja produktu są tym, co decyduje o sukcesie firmy. Miejsce firmy na rynku jest ważne dla jej sukcesu, ale nie tak ważne jak udana oferta i promocja. Jeśli produkt firmy jest użyteczny i pożądany, a jego reklama jest skuteczna, będzie w stanie utrzymać swój udział w rynku. Właśnie dlatego ważne jest, aby poznać potencjał drzemiący w wyrażeniu – czym jest marketing mix i stopniowo wdrażać jego zastosowanie w działalność biznesu. 

Formuła 4P – idea, która zawsze jest “na czasie”  

Czym jest marketing mix – to termin używany do opisania różnych narzędzi i metod marketingowych stosowanych w celu sprzedaży produktu lub usługi. Istnieje wiele różnych strategii, które organizacja może wdrożyć w celu zdobycia udziału w rynku. Kombinacja marketingowa składa się z 4 filarów (4P) – produktów, ceny, kanałów sprzedaży oraz promocji. 

Produkt (Product)  

To nic innego, jak faktycznie oferowany produkt lub usługa. Co więcej, produktem może być sam człowiek, jednostka społeczna, która realizuje specyficzny zawód. Wyróżnia się dwie główne grupy towarów – nabywane przez osoby fizyczne oraz produkty, których zamówienie realizują przedsiębiorstwa.  

Cena (Price) 

Strategia cenowa produktów firmy to poziom, na którym produkt jest wyceniany na rynku. Może to być określone przez takie czynniki, jak rynek docelowy, popyt na produkt i marża zysku. Wycena produktu nie jest łatwym zadaniem. Należy przeprowadzić badania, aby dowiedzieć się, ile ludzie są skłonni zapłacić za produkty i porównać to z kosztami ich wyprodukowania. Ważne jest, aby dowiedzieć, czy firma będzie chciała pobierać cenę, która zmaksymalizują swoje zyski, więc ustalenie ceny, która jest uczciwa dla klienta i opłacalna dla firmy, jest trudne.Cenę dla każdego produktu ustalasz indywidualnie. Możesz również skorzystać z rabatów, aby zwiększyć sprzedaż. 

Miejsce 

Ten składnik, składający się na ideę marketingu mix, obejmuje miejsce sprzedaży produktu i jest sklasyfikowany jako dystrybucja. Gdzie powinieneś sprzedawać swoje produkty? Dostępnych wariantów jest wiele – online, w lokalnym środowisku, na targowiskach rolniczych bądź w sklepach stacjonarnych. Skupmy się jednak na biznesie prowadzonym w sieci internetowej. Dlaczego? To najlepsze miejsce do sprzedaży Twoich produktów, ponieważ możesz dotrzeć do odbiorców na całym świecie, a klienci nie będą musieli podróżować, aby kupić Twoje towary.

Promocja 

Promocja marketingowa to działanie z obszaru marketing mix, które zachęca do zakupu produktu lub usługi. Jest często używana w połączeniu z innymi narzędziami komunikacji marketingowej, takimi jak reklama, reklama i promocja sprzedaży. 

Czym jest marketing mix: konsekwencja odgrywa ważną rolę

Jakie znaczenie ma bycie konsekwentnym w marketingu mix? Profesjonalizm w opracowywaniu strategii reklamowej i wzięcia pod uwagę każdego z czterech elementów ma kluczowe znaczenie dla upewnienia się, że że docierasz do potencjalnych klientów ze spójnym przekazem. Konsekwencja w marketingu utrzymuje spójność marki i eliminuje ryzyko utraty klientów poprzez wysyłanie różnych wiadomości.

 

Świadomość tego, czym jest marketing mix oraz znajomość narzędzi (brandingu, reklamy, public relations i mediów społecznościowych) to niezwykłe wsparcie w promowaniu wizerunku firmy oraz wzmocnienia jej renomy.