Elektromagnesy – rodzaje i sposób działania

Elektromagnesy znalazły bardzo szerokie zastosowanie – w hydraulice, mechanice, medycynie, motoryzacji. Wiele układów i urządzeń wykorzystuje mechanizm działania elektromagnesu. Poniżej prezentujemy ich najczęściej stosowane odmiany i tłumaczy zasady działania. 

Elektromagnesy i ich wykorzystanie 

Elektromagnesy, podobnie jak zwykłe magnesy, działają w oparciu o wytwarzane pole elektromagnetyczne. Do jego powstania dochodzi na skutek przepływu prądu elektrycznego, którego brak czyni elektromagnes nieprzydatnym. 

Budowa typowego elektromagnesu obejmuje rdzeń, materiał magnetyczny oraz cewkę, którą jest owinięty. Uzwojenia są najczęściej wykonane z drutu przewodzącego prąd (może być to drut miedziany). W trakcie przepływu prądu cewka wytwarza swoiste dla danego urządzenia pole magnetyczne (na skutek namagnesowania rdzeniu). Po odłączeniu dostępu do prądu elektromagnesy przestają działać, a pole magnetyczne zanika.

Rodzaje oferowanych elektromagnesów 

Elektromagnesy można podzielić na kilka podtypów, w zależności od ich przeznaczenia i sposobu działania. Podstawowy podział obejmuje urządzenia do prądu stałego, do prądu zmiennego, spolaryzowane i nadprzewodnikowe. Pierwsze z nich działają do momentu dostarczenia prądu. Urządzenia do prądu zmiennego mają zmienny kierunek strumienia magnetycznego. 

Elektromagnesy spolaryzowane posiadają dodatkowy magnes stały, odpowiedzialny za wytwarzanie kolejnego pola magnetycznego (które działa niezależnie od obecności prądu w układzie).  W modelach nadprzewodnikowych występuje pole magnetyczne o wyjątkowo dużym natężeniu, co wynika z użytych w konstrukcji nadprzewodników.